ZINEK

Naše Produkty

zn. Zn 99,995%

(specifikace)

Synonyma: elektrolytický zinek, zinkové anody

Možnosti použití: galvanizovny
železárny
kovohutě
žárové zinkovny