SÍRAN ZINEČNATÝ HEXAHYDRÁT

Naše Produkty

zn. ZnSO4 . 6 H2O

(specifikacebezpečnostní list)

Synonyma: zinksulfat hexahydrat, CAS No.[13986-24-8]
Kvalita : technická

Možnosti použití:
Chemický průmysl – jako výchozí látka při výrobě anorganických sloučenin
Zemědělství – výroba kyselých elementárních směsí na hnojení
Flotace rud – pomocná látka obohacení rudy
Textilní průmysl – přísada do srážecích lázní při získávání umělého hedvábí a mořidlo pro alizarinová, rezervační a sirná barviva
Výroba zinkových barev
Galvanizovny – nastavení galvanických lázní před pozinkováním