HYDROGENSÍRAN SODNÝ potravinářský

Naše Produkty

NaHSO4
(specifikacebezpečnostní list)

Synonyma: natriumhydrogensulfat, CAS No.[7681-38-1]

Možnosti použití:
Chemický průmysl – jako takzvaná pevná kyselina, dehydratace ricinového oleje, redukční činidlo, k výrobě thiosíranu sodného
Sklářský průmysl – čistící a leštící prostředek pro technické sklo
Výroba kaučuku – pomocný prostředek při reneraci starého kaučuku
Textilní průmysl – pomocný prostředek pro bělení a barvení vlny, přídavek do spřádacích lázní viskózy, pro zlepšení barvení při použití dikyandiamidu
Kožedělný průmysl – piklovací sůl pro nabobtnání a bělení kůže
Kovoprůmysl – jako tavidlo při výrobě nízkotavitelných kovů a jejich legování
Petrochemie – k odstranění sloučenin dusíku z uhlovodíků